Angajamentul pentru Dezvoltare Durabilă

Dezvoltarea durabilă este cel mai important element al filosofiei Heidelberg Materials. În industria cimentului, procesele de fabricație implică un consum semnificativ de energie, dar și emisii de praf și gaze. Ca răspuns la aceste provocări, companiile Grupului Heidelberg Materials au realizat și continuă să deruleze investiții majore în tehnologii și măsuri de protejare a mediului și a resurselor naturale, ca și în îmbunătățirea permanentă a condițiilor de muncă și sprijinirea comunităților locale unde ne desfășurăm activitatea. Angajamentul pentru Dezvoltare Durabilă reprezintă o politică de principii asumate la nivelul Grupului Heidelberg Materials și transpuse în practici concrete. Toate inițiativele noastre sunt construite pe baza acestor principii de dezvoltare durabilă.

Angajamentul nostru vizează trei axe: protecția mediului, bunăstarea angajaților noștri și a comunităților locale.

Considerăm că trebuie să răspundem necesităților din prezent fără a afecta interesele și aspirațiile generațiilor viitoare. Credem în ideea de responsabilitate socială și căutăm să îmbunătățim condițiile de viață în comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Creșterea economică sănătoasă, pe termen lung, nu poate fi realizată decât manifestând respect față de mediul înconjurător și față de drepturile tuturor părților interesate, cu precădere comunitățile locale și propriii noștri salariați.

Securitatea și sănătatea în muncă

În ceea ce îi privește pe angajați, am implementat măsuri și inițiative mai stricte decât cerințele legislației în materie. Astfel, deținem certificarea OHSAS 18001 pentru managementul sănătății și siguranței la locul de muncă, certificare recunoscută în peste 80 de țări. Investim în dezvoltarea profesională a angajaților pentru a-i ajuta să privească spre viitor și să își construiască o carieră alături de Heidelberg Materials. De asemenea, sprijinim angajații care întâmpină dificultăți personale sau profesionale.

POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE – PPAM

Responsabilitate socială corporativă

Strategia noastră de responsabilitate socială pentru România se adresează atât nevoilor comunităților locale, cât și priorităților naționale, prin inițiativele noastre de protejare a mediului și resurselor naturale. Fabricile de ciment, stațiile de betoane, carierele și balastierele Heidelberg Materials România sunt certificate în conformitate cu standardul SA 8000 pentru sistemul de management al responsabilității sociale implementat de către fiecare în parte.
Sprijinim patru domenii, legate deopotrivă de activitatea Heidelberg Materials și de nevoile României în momentul de față.

1. Protecția mediului (mediu, climă, biodiversitate)

Heidelberg Materials Group este una dintre cele zece companii fondatoare ale The Cement Sustainability Initiative și este membru activ al World Business Council for Sustainable Development, fiind activ implicat în acțiuni de protejare a mediului. În acest sens, inițiativele Heidelberg Materials România vizează patru direcții principale.

a) Îmbunătățirea calității factorilor de mediu

Ca parte a primei axe de acțiune, plantăm perdele forestiere în jurul orașelor poluate, precum Bucureștiul, și derulăm acțiuni de ecologizare. În fabricile de ciment achiziționate de Grupul Heidelberg Materials în România am realizat investiții în tehnologii de vârf pentru diminuarea emisiilor de praf, care au fost reduse cu 99% față de nivelul înregistrat anterior achiziției.

b) Conservarea resurselor

A doua axă de acțiune este reprezentată de investițiile noastre în combustibili alternativi. respectiv deșeuri: anvelopee uzate, diverse deșeuri plastice, textile, hârtie și carton, uleiuri uzate și solvenți, deșeuri provenite din agricultură și industria lemnului, rumeguș, deșeuri petroliere etc. Cel mai important avantaj al folosirii acestor combustibili constă în economisirea unor cantități semnificative de combustibili fosili, adică de resurse naturale neregenerabile. Totodată se reduc și emisiile de gaze cu efect de seră. Un alt beneficiu este adus de valorificarea și eliminarea completă a deșeurilor generate de alte industrii și activități.

Heidelberg Materials a fost primul producător de ciment din România care a folosit combustibili alternativi în procesele de producție, în 2004, în fabrica de la Chișcădaga. În funcție de natura combustibililor alternativi, am adaptat utilajele, procesele de producție și procedurile de lucru, am construit spații speciale și am achiziționat noi echipamente de transport, prelucrare, alimentare, monitorizare etc. De la începutul utilizării combustibililor alternativi am incinerat aproape 600.000 de tone de deșeuri. Astfel, am economisit o cantitate de combustibili tradiționali care ar asigura funcționarea unei fabrici de ciment timp de trei ani și jumătate și am redus emisiile globale de gaze cu efect de seră cu cantitatea absorbită anual de o suprafață de 8.300 ha de pădure de conifere.

c) Protejarea biodiversității

La nivel global, Grupul Heidelberg Materials organizează Quarry Life Award, o competiție internațională în domeniul cercetării și educării privind biodiversitatea în exploatările miniere de suprafață. Prin proiectele premiate, Heidelberg Materials își propune să aprofundeze și să promoveze cunoștințele cu privire la valoarea biologică a habitatelor din exploatările miniere.

d) Educația pe teme de ecologie

Prin proiecte precum „Tinerii Gardieni ai Mediului”, Heidelberg Materials România ajută elevii cu specializare în protecția mediului și ecologie să participe la activități practice. Acest domeniu se confruntă, la nivel național, cu un deficit de resurse educaționale la nivelul învățământului preuniversitar. Proiectul își dorește, de asemenea, să sensibilizeze comunitatea la problemele legate de mediu și să stimuleze acțiunile proactive în acest sens.

2. Construcții, arhitectură, infrastructură

Vrem să avem orașe mai frumoase, mai prietenoase, mai pline de căldură, readucând în prim-plan arhitectura, planificarea spațială și amenajarea teritoriului. În același timp, credem în potențialul tinerilor și al ideilor lor inovatoare, de care România are atâta nevoie. Din acest motiv sprijinim dezvoltarea și afirmarea profesională a tinerei generații, premiind performanțele studenților din domeniile arhitecturii, construcțiilor și chimiei. Investim astfel în viitorul României.

3. Dezvoltarea comunităților locale. Donații și Acțiuni umanitare 

Contribuim în mod activ la dezvoltarea comunităților locale în care ne desfășurăm activitatea, oferind materiale de construcții pentru proiecte de dezvoltare și infrastructură, și sprijinim inițiativele locale cu resurse umane și financiare.
Eforturile noastre umanitare includ oferirea de donații și asistență în cazul unor dezastre naturale, precum și sprijin pentru persoanele aflate în dificultate.

4. Educație

O societate durabilă are nevoie de creativitate și inovație. Heidelberg Materials dorește să ofere un impuls, prin stimularea potențialului și încurajarea inițiativelor, cum ar fi parteneriatele educaționale. Obiectivul este de îmbunătățire a oportunităților tinerilor de a reuși în viața profesională prin dezvoltarea interesului acestora și înțelegerii interrelațiilor tehnice și economice, dar și prin facilitarea și încurajarea spiritului antreprenorial.

Certificat Excellent Ambassador