În anul 2015, Carpat Agregate S.A, Carpat Beton S.R.L. și Carpatcement Holding S.A. au devenit o singură companie, sub numele HeidelbergCement România S.A. În luna iulie 2023 HeidelbergCement România S.A. și-a schimbat denumirea, ca urmare a procesului de rebranding demarat la nivelul Grupului. Noua denumire a companiei este Heidelberg Materials România S.A.

Heidelberg Materials România produce și comercializează agregate naturale și concasate folosite în industria materialelor de construcții:

  • nisip
  • pietriș
  • mărgăritar
  • piatră concasată

Portofoliul nostru de produse

În prezent, Heidelberg Materials România deţine 8 cariere şi 4 balastiere la nivel național.

Cariere și balastiere-Contact

Agregatele sunt folosite pentru: fabricarea betonului, construcția drumurilor și repararea căilor ferate. Agregatele se obțin prin exploatarea și procesarea pietrei, nisipului și a pietrișului. Agregatele care se pot folosi în betoane sunt materiale granulare (de balastieră – sortate sau de carieră – concasate) – care constituie ponderea cea mai mare (~75-80%) în cadrul unui metru cub de beton. Pentru a putea fi utilizate în betoane, agregatele trebuie să fie sortate şi spălate.

Cariere și balastiere

Carierele sunt exploatări de suprafață din care se excavează roci folosite în industria de construcții. Balastierele sunt exploatări amplasate pe albia unui râu din care se obțin diverse sortimente de nisip sau pietriș.

Informări privind impactul de mediu