Reconstrucție ecologică în cariere

Preocuparea pentru dezvoltarea și promovarea biodiversității în locațiile de extracție a mineralelor (cariere de exploatare a materiilor prime pentru producția clincherului sau agregate) este o constantă a activității noastre.

După acțiunile de reconstrucție ecologică prezentate în studiul de caz, ”Protecția biodiversității în carierele de gips, marnă și calcar”, activitățile desfășurate în carierele noastre au continuat neîntrerupt. Desfășurarea lucrărilor miniere în cariere se face având tot timpul în minte activitățile de refacere ce se vor desfășura în concordanță cu proiectele tehnice de refacere a mediului, astfel că lucrări cum ar fi amenajarea, stabilizarea și nivelarea taluzurilor, executarea de canale pentru colectarea apelor pluviale și asigurarea scurgerilor, se desfășoară regulat. Atunci când pe anumite suprafețe nu se mai desfașoară lucrări miniere și terenul a fost amenajat, se trece la realizarea lucrărilor de renaturare.

Astfel, în cariera de calcar Lespezi s-au efectuat lucrări de amenajare a terenului pe mai multe trepte, între 1360 și 1655 m, care au constat în mărunțirea materialului grosier, depunerea unui strat de sol vegetal și însămânțarea de ierburi alpine specifice zonei și plantarea de puieți de conifere. Suprafața astfel amenajată a fost de circa 3 ha. Imaginile a și b prezintă zona înainte și după realizarea lucrărilor.

În cariera de marnă Malu Roșu între cotele 460 – 502 m la baza carierei, pe terenul amenajat în perioada anterioară, a fost plantată o suprafață de 1 ha de puieți de stejar roșu, plop alb și măceș. Imaginile c și d din zonele renaturate.

Deosebit de importantă este efectuarea lucrărilor de întreținere pentru suprafețele pe care s-au făcut plantări anterior, pentru a permite puieților să se dezvolte.

În cariera de gips Pucioasă s-au efectuat lucrări de reconstrucție ecologică prin împădurirea unei suprafețe de 1,1 ha teren situat la cota 550 m (zona vestică a carierei, spre Vulcana) și la cota 485 m (în zona centrală a carierei).

Terenul a fost amenajat în anii anteriori prin depunerea argilei provenite de la lucrările de decopertare a zăcământului de gips, nivelare și depunerea unui strat de sol vegetal care fusese recuperat în cursul operației de decopertare. S-au plantat puieți de stejar roșu, plop alb și măceș. Ulterior o noua suprafață de 1 ha teren învecinată cu cea renaturată anterior a fost plantată cu puieți de stejar roșu, plop alb și măceș.

 În carierele de gips Cerașu și Slănic au fost executate lucrări de reconstrucție ecologică prin împădurirea a 2 ha de teren cu puieți de plop alb, stejar roșu și măceș.

Valoarea lucrărilor de renaturare și de întreținere a suprafețelor amenajate a fost de peste 180.000 euro în perioada 2011 – 2014.