Cum reducem poluarea, folosind combustibili alternativi

Problema încălzirii globale este una dintre cele mai mari provocări pe care o are în față umanitatea. Rezolvarea ei este o preocupare majoră atât pentru șefii de state și de guverne, cât și pentru publicul larg, pentru mediul de afaceri și implicit pentru industria cimentului (care, la nivel global, este responsabilă pentru 5% din emisiile de gaze cu efect de seră).

Pentru a înțelege mai bine impactul industriei noastre, trebuie să vorbim în primul rând de procesul de producere a clincherului (vezi procesele de producție ale cimentului și riscurile asociate acestora).

Acest proces este unul „energo-intensiv”, deoarece materia primă trebuie încălzită la temperaturi de aproape 1.500 grade Celsius. În mod tradițional, pentru aceasta sunt folosiți combustibili fosili cu putere calorică mare: cărbune, păcură, gaz natural. Arderea acestora produce gaze cu efect de seră.

O altă provocare majoră este reprezentată de cantitatea tot mai mare de deșeuri generate de activitățile economice și de viața de zi cu zi în societatea noastră. Orice persoană produce în medie, circa 1,5 kg de deșeu pe zi și cum aceste cantități se tot adună, ce facem cu ele a devenit o întrebare care preocupă intens autoritățile.

Combustibilii alternativi – soluție ecologică propusă de industria cimentului

Una dintre soluțiile la problema deșeurilor generate în cantități tot mai mari, a apărut în urmă cu peste 30 de ani, când, pe plan internațional, au început să fie utilizați „combustibilii alternativi”, pe bază de deșeuri cu potențial caloric. Astfel, s-a ajuns ca în 2012 la nivelul Europei, industria cimentului să-și asigure aproape o treime din necesarul de energie termică din combustibilii alternativi pe bază de deșeuri ale altor industrii și activități.

Cel mai important avantaj al folosirii acestor combustibili constă în faptul că sunt economisite cantități semnificative de combustibili fosili, adică de resurse naturale neregenerabile. Totodată se reduc și emisiile de gaze cu efect de seră.

Un alt beneficiu adus comunității este că sunt valorificate și eliminate complet deșeuri generate de alte industrii și activități (industria petrolieră, auto, agricultura, silvicultura, deșeuri generate de populație sortate corespunzător înainte de a ajunge în fabrica de ciment!).

Arderea în cuptorul de clincher asigură condițiile optime de valorificare a acestor deșeuri, prin:

 • temperaturile înalte ale materialului și gazelor: 2.000 °C în zona flăcării;
 • timpul relativ lung de contact al materialului cu gazele la temperaturi înalte și atmosfera oxidantă din cuptor;
 • componența organică a deșeurilor este complet distrusă și prin ardere produce energie termică, în timp ce componența minerală este reciclată, fiind integrată chimic în structura clincherului. Astfel, nu rezultă zguri sau cenuși la arderea combustibililor pentru producerea clincherului.

Heidelberg Materials România și-a modificat procesele de producție pentru a utiliza combustibili alternativi

Compania noastră a fost primul producător de ciment din România care a folosit combustibili alternativi în procesele de producție. Acest lucru s-a întâmplat în 2004, în fabrica de la Chișcădaga.

În funcție de natura combustibililor alternativi, există o serie de procese și de riscuri controlate, pentru care a fost nevoie să adaptăm utilajele, procesele de producție și procedurile de lucru din fabrici. De asemenea, pentru folosirea fiecărui tip de combustibil a fost nevoie să construim spații speciale sau să achiziționăm noi echipamente: de transport, de prelucrare, de alimentare, de monitorizare etc.

Astfel, prin investițiile pe care le-am făcut:
 • Am construit zone de recepție și depozitare a anvelopelor, alcătuite din platforme cu facilități speciale pentru a descărca anvelopele și pentru a le așeza pe o bandă care alimentează cuptorul;
 • Am achiziționat și montat instalații automate de cântărire și alimentare a anvelopelor în cuptoarele de ardere, întregul sistem find supravegheat video și complet monitorizat atât ca activitate cât și ca istoric de date;
 • Am achiziționat și montat sisteme de debitare a deșeurilor de cauciuc și a anvelopelor de mari dimensiuni, pentru a face posibilă alimentarea acestora în cuptoare;
 • Am achiziționat instalații în care deșeurile plastice, foliile, textilele, cartonul și hârtia se mărunțesc în fragmente de aproximativ 25 mm pentru a putea fi arse;
 • Am achiziționat sisteme pe bază de aer comprimat cu ajutorul cărora deșeurile plastice, hârtia, textilele și cartonul mărunțite sunt transportate în cuptorul de ardere. Datorită unor dozatoare performante și a unei rețete de produs finit bine stabilite, sistemele sunt flexibile și pot fi folosite și pentru alte tipuri de combustibili alternativi (spre exemplu rumeguș impregnat sau diverse tipuri de deșeuri din agricultură);
 • Am achiziționat utilaje speciale pentru mărunțirea deșeurilor lemnoase care sunt arse în fabrica de la Tașca;
 • În 2006 am realizat investițiile pentru arderea deșeurilor petroliere la fabrica din Fieni, compania noastră fiind pionier în domeniu. Astăzi, deșeurile petroliere sunt coincinerate și în celelalte fabrici;
 • Am construit și acreditat propriul laborator de analize fizico-chimice a deșeurilor și combustibililor aternativi proveniți din deșeuri (prin intermediul companiei noastre Recyfuel S.R.L.) din dorința de a avea un control permanent asupra materialelor livrate, precum și a furnziorilor cu care venim în contact.
Principalele tipuri de combustibili alternativi folosiți de Heidelberg Materials România
 • anvelope uzate și deșeuri de cauciuc, provenite din activitățile industriei auto (inclusiv anvelope auto de mari dimensiuni pentru care am investit special într-un sistem hidraulic de tăiere și mărunțire urmat de dozare și transportul ulterior spre banda de alimentare);
 • materiale plastice, folii, carton, hârtie, lemn și textile, provenite din diverse activități industriale, dar și din deșeurile menajere sortate;
 • uleiuri uzate și solvenți, proveniți din industriile auto și chimică. Acordăm o atenție specială transportului lor din cauza compoziției chimice și a pericolului de explozie;
 • deșeuri petroliere, provenite din activitățile curente ale industriei petroliere precum și din activități de ecologizare a batalurilor istorice cu produse petroliere. Și în acest caz este nevoie de o supraveghere atentă a transportului;
 • rumeguș pe care îl impregnăm cu uleiuri, lacuri, vopseluri sau deșeuri petroliere în instalații speciale. Din cauza riscului de poluare pe care îl reprezintă, rumegușul impregnat trebuie trasportat și manipulat cu o atenție deosebită;
 • deșeuri lemnoase, provenite din industria agricolă, silvicultură sau din industria de procesare a lemnului.
Folosirea combustibililor alternativi – activitate strict reglementată și monitorizată

Pe de o parte, utilizarea combustibililor alternativi rezolvă o dublă problemă: 1) reduce emisiile de gaze cu efect de seră și 2) ajută la valorificarea deșeurilor generate de alte industrii și activități. Pe de altă parte, folosirea lor nu este lipsită de riscuri, de aceea această activitate este reglementată prin legislație specifică, implementată în autorizațiile fabricilor și atent monitorizată atât de noi cât și de autorități.

Este important de știut că atunci când folosim combustibili alternativi respectăm standarde stricte. Acestea se aplică în toate unitățile de producție ale Grupului Heidelberg Materials și respectă recomandările internaționale în materie. Astfel:

 • nu folosim combustibili alternativi dacă aceștia ar putea avea un impact negativ asupra sănătății umane, mediului înconjurător sau a comunității locale;
 • folosim doar deșeuri și combustibili alternativi cu origini bine cunoscute și care corespund strict criteriilor noastre de acceptare, disponibile la cerere;
 • nu folosim drept combustibili alternativi deșeuri pentru care există soluții mai ecologice de valorificare;
 • nu folosim combustibili alternativi dacă emisiile rezultate din arderea lor sunt mai mari decât emisiile rezultate din arderea combustibililor tradiționali;
 • înainte de a fi introduse în cuptoarele noastre toate deșeurile sunt supuse unor teste riguroase în ceea ce privește caracteristicile fizico-chimice. Analizele complete sunt obligatorii la începutul utilizării fiecărui nou tip de deșeu și pe parcurs, ca probă medie, pe anumite cantități;
 • activitatea de co-incinerare este strict reglementată de autorizații emise de autoritățile competente. Emisiile la coș sunt monitorizate continuu.

Echipamente de laborator, care testează parametrii fizico-chimici ai combustibililor alternativi

Rezultate pe care le-am obtinut folosind combustibili alternativi în fabricile de ciment Heidelberg Materials România

Am conservat resurse de energie și am valorificat deșeuri, aducând astfel un beneficiu întregii comunități. Astfel, de la începutul utilizării combustibililor alternativi și până anul trecut am co-incinerat o cantitate de deșeuri de aproape 950.000 de tone.

Prin co-incinerarea acestor deșeuri în fabricile noastre de ciment:

 • am salvat o cantitate de combustibili tradiționali fosili neregenerabili (cărbune) care ar asigura funcționarea unei fabrici de ciment, timp de 5 ani și jumătate;
 • am redus emisiile globale de gaze cu efect de seră cu cantitatea absorbită anual de o suprafață de 13.000 ha pădure de conifere.

Investițiile făcute, experiența acumulată în mai bine de 10 ani de când desfășurăm această activitate și suportul de specialitate primit din partea grupului Heidelberg Materials, ne fac să credem că volumele de combustibili alternativi pe care le vom utiliza în viitor vor crește, reprezentând astfel o contribuție din ce în ce mai semnificativă la gestionarea corectă a deșeurilor.

Combustibilii alternativi .

Combustibilii alternativi.

Combustibilii alternativi.

Sistem de prelucrare a deșeurilor lemnoase.