Fabrica de ciment Chișcădaga

Construcția fabricii de ciment Chișcădaga a început în anul 1972 și a intrat în funcțiune în 1976. Este situată în apropierea orașului Deva, în satul Chișcădaga, din comuna Șoimuș. Heidelberg Materials a preluat această fabrică în anul 2000.

Ce am făcut de la achiziție 

Am realizat investiții de mediu în valoare totală de peste 24 milioane de Euro. Acestea constau în:

  • modernizarea utilajelor de desprăfuire;
  • achiziționarea instalațiilor automatizate de ardere a combustibililor alternativi;
  • achiziționarea a două instalații moderne de monitorizare continuă a emisiilor la coș (debit de gaze de ardere, temperatură, umiditate, emisii de pulberi, oxizi de azot, dioxid de sulf, carbon organic total, acid clorhidric, acid fluorhidric, amoniac etc).

Am modernizat utilajele de desprăfuire folosite în procesele de producție, transport și stocare a cimentului. Am modernizat sistemul de condiționare și desprăfuire a gazeor de ardere la cuptorul de clincher (un nou turn de condiționare a gazelor, înlocuirea celor două electrofiltre, ce asigură desprăfuirea gazelor de la cuptorul de clincher, cu filtre cu saci). De asemenea, a fost înlocuit sistemul de monitorizare continuă la coșurile cuptorului de clincher. Prin înlocuirea electrofiltrelor, emisiile de praf au fost reduse la 1,42 mg/Nm3, sub limita legală, care este de 30 mg/Nm3.

De asemenea, am achiziționat instalații automatizate de ardere a combustibililor alternativi: anvelope uzate și combustibil solid preparat din deșeuri industriale și menajere sortate – RDF. Prin aceste măsuri, contribuim la conservarea resurselor neregenerabile, cu precădere combustibili fosili, și respectăm principiile dezvoltării durabile.

Cum reducem poluarea, folosind combustibili alternativi

Performanța de mediu

Când am preluat fabrica, emisiile de pulberi rezultate din procesele de ardere din cuptor, depășeau 500 mg/Nmc.

Prin investițiile făcute încă din primii ani, emisiile de pulberi ale principalelor utilaje din fluxul tehnologic au scăzut semnificativ, fiind înregistrate valori mai mici de 20 mg/Nmc.

Emisiile de pulberi și gaze se situează în prezent sub limitele impuse.

Concentrație medie anuală pulberi fabrica de ciment Chișcădaga (mg/Nm3)

Concentrație medie anuală pulberi fabrica de ciment Chișcădaga (mg/Nm3) -2022

În scopul monitorizării calităţii apelor uzate, respectiv menţinerii unui impact cât mai redus asupra mediului, sunt realizate frecvent analize prin intermediul unui laborator acreditat.

Chișcădaga – total investiții cumulate de mediu și valorificare deșeuri (mii Euro)

Chișcădaga – total investiții cumulate de mediu și valorificare deșeuri (mii Euro) 2022

Concentrație medie anuală NOx  fabrica de ciment Chișcădaga (mg/Nm3)

Concentrație medie anuală NOx  fabrica de ciment Chișcădaga (mg/Nm3) 2022

 

Concentrație medie anuală SO2 fabrica de ciment Chișcădaga (mg/Nm3)

Concentrație medie anuală SO2 fabrica de ciment Chișcădaga (mg/Nm3)

Informări privind impactul de mediu

Fabrica de ciment Chișcădaga

Heidelberg Materials România Strada Principală 1
337457 Chișcădaga
România

Localizare

Mai multe informații dând click pe locații