Fabrica de ciment Tașca

Fabrica din judetul Neamț a fost înființată în anul 1951, la Bicaz, ca urmare a cererii masive de ciment în construcțiile hidrotehnice, industriale și edilitare, în modernizarea și dezvoltarea rețelei de drumuri și realizarea pe râul Bistrița a primei mari hidrocentrale din România.

În anul 1975, s-a construit noua fabrică de ciment, în comuna Tașca din apropiere, cea veche fiind scoasă din uz. Fabrica a funcționat sub numele de Moldocim S.A. Bicaz și a fost achiziționată în 1998 de Heidelberg Materials, fiind prima achiziție în România a grupului german.

Ce am făcut de la achiziție:

Am realizat investiții de mediu în valoare totală de 19,8 milioane de Euro.

Am modernizat utilajele de desprăfuire folosite în procesele de producție, transport și depozitare. Astfel, am redus cantitatea de praf eliberat în atmosferă și emisiile de gaze de ardere. În prezent, acestea se situează mult sub limitele legale.

Respectând principiile dezvoltării durabile, am făcut eforturi pentru conservarea resurselor neregenerabile (minerale și combustibili fosili). În acest sens, am introdus în procesul de producere a cimentului combustibilii alternativi.

Cum reducem poluarea, folosind combustibili alternativi

Deschiderea celei de-a doua linii de producție

În 2009, în urma unei investiții substanțiale, am deschis o a doua linie de producție a clicherului. Criteriul principal la alegerea echipamentelor a fost un impact de mediu cât mai redus.

Cuptorul de clincher este dotat cu un arzător performant, care asigură emisii reduse de NOx și permite arderea simultană atât a combustibililor tradiționali, cât și a celor alternativi. Cuptorul este, de asemenea, echipat cu o instalație modernă de monitorizare continuă a emisiilor la coș (debit de gaze de ardere, temperatură, umiditate, emisii de pulberi, oxizi de azot, dioxid de sulf, carbon organic total, acid clorhidric, acid fluorhidric, amoniac etc).

În plus, toate echipamentele noii linii de producție beneficiază de instalații locale de desprăfuire (filtre cu saci și minifiltre). Acest lucru asigură un nivel maxim de reducere a poluării, dar și un consum minim de energie electrică.

Spre exemplu, utilajul principal de desprăfuire este un filtru cu saci de ultimă generație, care garantează o emisie de maxim 10 mg/Nm3, fiind considerat cel mai performant echipament pentru reţinerea pulberilor utilizat în industria cimentului, conform Celor Mai Bune Tehnici Disponibile.

Performanța de mediu

Când am preluat fabrica, emisiile de pulberi rezultate din procesele de ardere din cuptor, depășeau 350 mg/Nmc.

Prin investițiile făcute încă din primii ani, emisiile de pulberi ale principalelor utilaje din fluxul tehnologic au scăzut semnificativ, fiind înregistrate valori mai mici de 20 mg/Nmc.

Emisiile de pulberi și gaze se situează în prezent sub limitele impuse.

Concentrație medie anuală pulberi fabrica de ciment Tașca (mg/Nm3)

În scopul monitorizării calităţii apelor uzate, respectiv menţinerii unui impact cât mai redus asupra mediului, sunt realizate lunar analize prin laboratorul propriu şi prin laboratorul S.G.A. Neamţ.

Tașca – total investiții cumulate de mediu și valorificare deșeuri (mii Euro)

Concentrație medie anuală NOx fabrica de ciment Tașca (mg/Nm3)

Concentrație medie anuală SO2 fabrica de ciment Tașca (mg/Nm3)

Informări privind impactul de mediu

Fabrica de ciment Tașca

Heidelberg Materials România Sat Tașca
617455 Tașca
România

Localizare

Mai multe informații dând click pe locații