Informare trimestrială a publicului privind impactul asupra mediului – trim. III 2022

conform HG 878/2005

Divizia Agregate

Obiect de activitate: 0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei; 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului. 

Divizia Agregate a HeidelbergCement România S.A își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile următoarelor autorizații de mediu:

 

Nr. crt Denumire punct de lucru Tipul actului de reglementare Nr. autorizație Data eliberării Valabilitatea
1 Balastiera Ghioroc, jud.Arad Autorizație de mediu 10133 07.06.2013
Revizuită la 10.08.2021
Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
2 Cariera Șoimoș, jud.Arad Autorizație de mediu 102 21.08.2019 21.08.2024
3 Cariera Aciuța II, jud.Arad  Autorizație de mediu 10202 14.08.2013 14.08.2023
4 Cariera Măgura Sârbi-Brănișca, jud.Hunedoara  Autorizație de mediu HD-213 25.06.2012
Revizuită la 16.01.2019
Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
5 Cariera Brădișorul de Jos II- Maidan, jud.Caraș Severin  Autorizație de mediu 6 28.01.2019
Revizuită la 23.12.2020
Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
6 Cariera Pleșa Porceni, jud.Gorj Autorizație de mediu 28 04.03.2013
Revizuită la 15.12.2016, revizuită la 03.02.2022
Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
7 Balastiera Slătioara, jud.Olt Autorizație de mediu 163 13.07.2012
Revizuită la 27.08.2021
Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
8 Balastiera Fărcașele, jud.Olt Autorizație de mediu 139 20.06.2011 Depusă documentație reautorizare
9 Balastiera Cornetu,jud.Giurgiu Autorizație de mediu 39 22.06.2016
Revizuită la 03.12.2021
Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
10 Balastiera Cornetu,jud.Ilfov Autorizație de mediu 12 19.01.2012
Revizuită la 29.07.2022
Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
11 Cariera Malnaș Băi, jud.Covasna Autorizație de mediu 101 24.09.2019 24.09.2024
12 Cariera Turcoaia-Iglicioara, jud.Tulcea  Autorizație de mediu 8711 28.02.2014
Revizuită la 04.04.2022
Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

Factorii de mediu sunt atenți monitorizați prin intermediul unor laboratoare externe, cu periodicitatea specificată în autorizațiile deținute.

Operațiunile de valorificare/eliminare a deșeurilor se desfășoară numai cu operatori autorizați și în conformitate cu legislația în vigoare.

Titularul activității raportează periodic Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului rezultatele activității de monitorizare a factorilor de mediu conform actelor de reglementare în baza cărora își desfășoară activitatea și cu respectarea legislației de mediu în vigoare.

În perioada iulie - septembrie 2022 pentru factorii de mediu monitorizați nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită stabilite în Autorizațiile de mediu.