Informare trimestrială a publicului privind impactul asupra mediului – trim. III 2023

conform HG 878/2005

Divizia de betoane
Obiect de activitate: fabricarea de betoane, șape și mortare

Divizia de betoane a Heidelberg Materials România S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile următoarelor autorizații:

Nr. Denumire punct de lucru Tipul actului de reglementare Nr. autorizație Data eliberării Valabilitate
1 Bacău  Autorizație de mediu 217 09.11.2022 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
2 Brăila-Vădeni  Autorizație de mediu  122 02.10.2019  01.10.2024
3 Brașov Autorizație de mediu  18 02.02.2022  Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
4 Cluj Napoca  Autorizație de mediu  296  20.10.2014  În procedură de reautorizare 
5 Constanța  Autorizație de mediu
(revizuită în 24.03.2023) 
399  27.11.2012  Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
6 Craiova  Autorizație de mediu (revizuită în 04.10.2022) 17  21.01.2013 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală 
7 Deva Autorizație de mediu  HD-61 19.04.2023  Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală 
8 Iași  Autorizație de mediu
(revizuită în 12.04.2022) 
79  06.11.2017  Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală 
9 Jilava  Autorizație de mediu 37 19.02.2010 În procedură de reautorizare
10 Lețcani  Autorizație de mediu  216  18.12.2019  Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală 
11 Militari Autorizație de mediu 151  22.04.2019 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală 
12 Mogoșoaia  Autorizație de mediu 141  29.04.2013  În procedură de reautorizare
13 Oradea Autorizație de mediu (revizuită în 08.02.2023) 251 04.07.2013 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală 
14 Pantelimon  Autorizație de mediu 51 01.03.2012  În procedură de reautorizare 
15 Pitești  Autorizație de mediu (revizuită în 29.04.2020)  48 10.03.2010  Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală 
16 Ploiești  Autorizație de mediu  PH-196 22.06.2020  Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală 
17 Târgoviște  Autorizație de mediu 9137  18.09.2013  În procedură de reautorizare 
18 Timișoara Autorizație de mediu
(revizuită în 15.12.2020)
10409  04.07.2011 Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

 

Factorii de mediu sunt atent monitorizați prin intermediul unor laboratoare externe acreditate, conform periodicității specificate în autorizațiile deținute. 

Operațiunile de valorificare/ eliminare a deșeurilor se desfășoară numai cu operatori autorizați și în conformitate cu legislația în vigoare.

Titularul activității raportează periodic Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului rezultatele activității de monitorizare a emisiilor în mediu și a nivelului de poluare de impact, conform actelor de reglementare în baza cărora își desfășoară activitatea și cu respectarea legislației de mediu în vigoare. 

În perioada iulie – septembrie 2023, pentru factorii de mediu monitorizați nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită de emisie pentru poluanții stabiliți în Autorizațiile de mediu și Autorizațiile de gospodărire a apelor.