Informare trimestrială a publicului privind impactul asupra mediului – trim. IV 2022

conform HG 878/2005

Divizia Agregate

Obiect de activitate: 0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei; 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului. 

Divizia Agregate a HeidelbergCement România S.A își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile următoarelor autorizații de mediu:

 

Nr. Denumire punct de lucru Tipul actului de reglementare Nr. autorizație Data eliberării Valabilitatea
1 Balastiera Ghioroc, jud.Arad Autorizație de mediu 10133

07.06.2013

Revizuită la 10.08.2021

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
2 Cariera Șoimoș, jud.Arad  Autorizație de mediu 102 21.08.2019 21.08.2024
3 Cariera Aciuța II, jud.Arad  Autorizație de mediu 10202 14.08.2013 14.08.2023
4 Cariera Măgura Sârbi-Brănișca, jud.Hunedoara  Autorizație de mediu HD-213

25.06.2012

Revizuită la 16.01.2019

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
5 Cariera Brădișorul de Jos II- Maidan, jud.Caraș Severin  Autorizație de mediu 6

28.01.2019

Revizuită la 23.12.2020

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
6 Cariera Pleșa Porceni, jud.Gorj  Autorizație de mediu 28

04.03.2013

Revizuită la 15.12.2016, revizuită la 03.02.2022

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
7 Balastiera Slătioara, jud.Olt Autorizație de mediu 163

13.07.2012

Revizuită la 27.08.2021

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
8 Balastiera Fărcașele, jud.Olt  Autorizație de mediu 139 20.06.2011 Depusă documentație reautorizare
9 Balastiera Cornetu,jud.Giurgiu Autorizație de mediu 39

22.06.2016

Revizuită la 03.12.2021

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
10 Balastiera Cornetu,jud.Ilfov  Autorizație de mediu 12

19.01.2012

Revizuită la 29.07.2022

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală
11 Cariera Malnaș Băi, jud.Covasna  Autorizație de mediu 101 24.09.2019 24.09.2024
12 Cariera Turcoaia-Iglicioara, jud.Tulcea  Autorizație de mediu 8711

28.02.2014

Revizuită la 04.04.2022

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

Factorii de mediu sunt atenți monitorizați prin intermediul unor laboratoare externe, cu periodicitatea specificată în autorizațiile deținute.

Operațiunile de valorificare/eliminare a deșeurilor se desfășoară numai cu operatori autorizați și în conformitate cu legislația în vigoare.

Titularul activității raportează periodic Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului rezultatele activității de monitorizare a factorilor de mediu conform actelor de reglementare în baza cărora își desfășoară activitatea și cu respectarea legislației de mediu în vigoare.

În perioada octombrie - decembrie 2022 pentru factorii de mediu monitorizați nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită stabilite în Autorizațiile de mediu.