Informare trimestrială a publicului privind impactul asupra mediului – trim. IV 2022

conform HG 878/2005

Divizia de betoane
Obiect de activitate: fabricarea de betoane, șape și mortare

Divizia de betoane a HeidelbergCement România S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile următoarelor autorizații:

Nr.

Denumire punct de lucru

Tipul actului de reglementare

Nr. autorizație

Data eliberării

Valabilitate

1

Bacău

Autorizație de mediu

217

09.11.2022

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

2

Brăila-Vădeni

Autorizație de mediu

122

02.10.2019

01.10.2024

3

Brașov

Autorizație de mediu

18

02.02.2022

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

4

Cluj Napoca

Autorizație de mediu

296

20.10.2014

În procedură de reautorizare

5

Constanța

Autorizație de mediu

399

27.11.2012

În procedură de reautorizare

6

Craiova

Autorizație de mediu (revizuită)

17

21.01.2013

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

7

Deva

Autorizație de mediu

HD-94

12.04.2013

12.04.2023

8

Iași

Autorizație de mediu

79

06.11.2017

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

9

Jilava

Autorizație de mediu

37

19.02.2010

În procedură de reautorizare

10

Lețcani

Autorizație de mediu

216

18.12.2019

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

11

Militari

Autorizație de mediu

151

22.04.2019

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

12

Mogoșoaia

Autorizație de mediu

141

29.04.2013

29.04.2023

13

Oradea

Autorizație de mediu

251

04.07.2013

În procedură de reautorizare

14

Pantelimon

Autorizație de mediu

51

01.03.2012

În procedură de reautorizare

15

Pitești

Autorizație de mediu

48

10.03.2010

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

16

Ploiești

Autorizație de mediu

PH-196

22.06.2020

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală

17

Târgoviște

Autorizație de mediu

9137

18.09.2013

18.09.2023

18

Timișoara

Autorizație de mediu

10409

04.07.2011

Pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală


Factorii de mediu sunt atent monitorizați prin intermediul unor laboratoare externe acreditate, conform periodicității specificate în autorizațiile deținute. 

Operațiunile de valorificare/ eliminare a deșeurilor se desfășoară numai cu operatori autorizați și în conformitate cu legislația în vigoare.

Titularul activității raportează periodic Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului rezultatele activității de monitorizare a emisiilor în mediu și a nivelului de poluare de impact, conform actelor de reglementare în baza cărora își desfășoară activitatea și cu respectarea legislației de mediu în vigoare. 

În perioada octombrie – decembrie 2022, pentru factorii de mediu monitorizați nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită de emisie pentru poluanții stabiliți în Autorizațiile de mediu și Autorizațiile de gospodărire a apelor.