Programul de ucenicie Heidelberg Materials

Programul de ucenicie

Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă

Lansată în 2014, Școala de Ucenicie Heidelberg Materials România - Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă - a luat naștere ca urmare a dificultății de a găsi tineri care să îi înlocuiască pe specialiștii aflați în prag de pensionare din companie. În acest fel, Heidelberg Materials România are garanția unui program riguros, axat pe nevoile sale specifice și șansa ca, la finalul programului, să cunoască ce competențe profesionale au participanții, pentru a-i angaja pe cei mai buni dintre ei.

Cum se desfășoară programul

Programul are o durată de 24 de luni, timp în care ucenicii sunt angajați într-una dintre fabricile de ciment de la Fieni (județul Dâmbovița), Chișcădaga (județul Hunedoara), respectiv Tașca (județul Neamț). Participanții în program încheie astfel un contract de ucenicie, în baza cadrului legal existent (Legea 279/2005 – republicată), care stabilește modalitatea prin care o companie realizează calificarea la locul de muncă conform unor standarde ocupaționale, raporturile de muncă între ucenic și angajator precum și facilitățile pe care le primește un angajator pentru a acoperi o parte din costurile acestui program.

Ucenicii parcurg un plan de formare profesională și un plan de pregătire practică în muncă, specific domeniului de activitate – procesul tehnologic de producție a cimentului, sub îndrumarea unor coordonatori de ucenicie, specialiști cu experiență ai Heidelberg Materials România. La finalul școlii, participanții susțin un examen de absolvire, în urma căruia obțin un certificat de calificare profesională, recunoscut la nivel național şi european și, în funcție de rezultatele obținute, pot primi o ofertă de angajare în cadrul companiei.

Criteriile de selecție

Experiența profesională anterioară nu este necesară, însă pentru a fi acceptați în programul de formare profesională, candidații trebuie să îndeplinească o serie de criterii:

  • Să fie absolvenți ai învățământului general obligatoriu
  • Să aibă cunoștințe de bază de matematică
  • Să aibă cunoștințe de bază de fizică-mecanică sau chimie anorganică (în funcție de meseria pentru care se vor pregăti)
  • Să nu dețină deja calificarea pentru meseria în care se desfășoară stagiul de ucenicie

În procesul de recrutare și selecție, aceștia vor trece în prima etapă printr-o testare a cunoștințelor teoretice din domeniile mai sus menționate, iar în funcție de rezultate vor merge în etapa finală, aceea a interviului față în față.

Rezultatele programului

  • Prima ediție a Școlii de Ucenicie (2014-2016) s-a bucurat de un succes remarcabil. 23 din cei 24 de tineri înrolați în program au obținut calificarea pentru care s-au pregătit: operator cameră de comandă pentru fabrica de ciment, respectiv lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale. 13 dintre absolvenții programului sunt acum angajați ai Heidelberg Materials România, ocupând posturi corespunzătoare calificării pe care au dobândit-o.

  • La finalul celei de a doua ediții a Școlii de Ucenicie (2017-2019) 13 tineri care au promovat examenul de calificare pentru meseria de electrician întreținere și reparații au primit o ofertă de angajare și lucrează acum în fabricile de ciment de la Fieni, Chișcădaga sau Tașca. 

  • O nouă serie de 16 ucenici se pregătesc pentru calificarea în meseria de operator flux pentru fabrica de ciment în cadrul celei de-a treia ediții a Școlii de Ucenicie (2018-2020).  Pe durata programului, aceștia vor dobândi competențe specifice privind operarea instalațiilor și echipamentelor în procesul tehnologic de producție a cimentului. 

  • A patra ediție (2019-2021) a Programului de formare profesională la locul de muncă și-a încheiat în septembrie 2019 etapa de selecție a participanților, aceștia urmând să înceapă un stagiu de ucenicie de doi ani, în cadrul fabricilor noastre de ciment/sau în cadrul fabricilor Heidelberg Materials din România. La selecție au participat peste 150 de candidați, în urma interviurilor și a examenului scris fiind selecționați 16. Dintre aceștia, cinci vor urma stagiul în cadrul Fabricii de la Chișcădaga, cinci în Fabrica de la Fieni, iar șase în Fabrica de la Tașca. La finalul celor doi ani, ucenicii vor putea obține calificarea în meseria de operator cameră de comandă într-o fabrică de ciment.