Programul de ucenicie Heidelberg Materials România

În 2014 Heidelberg Materials România a demarat în premieră Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă adresat proaspeților absolvenți de liceu.

Ne dorim să creștem și să dezvoltăm un business sustenabil, motiv pentru care avem nevoie de forțe proaspete pentru a duce la îndeplinire acest țel. Suntem deci în căutare de absolvenți de liceu care să dobândească la locul de muncă atât aptitudinile profesionale calificate cât și experiența necesară înlocuirii profesionisștilor care în perioada 2014-2020 vor îndeplini condițiile legale de pensionare. În Programul de ucenicie, tinerii vor învăța tot ce le este necesar din sectorul producție sau mentenanță al unei fabrici de ciment pentru a deveni profesioniști veritabili și pentru a prelua cu succes responsabilitățile angajaților care se vor retrage din câmpul muncii în următorii ani.

  • Calificările pentru care se organizează programul de ucenicie sunt:Operator cameră de comandă pentru fabrica de ciment
  • Lacătuș-mecanic de întreținere și reparații universale

Absolvenții selectați vor beneficia de programul de formare profesională teoretică și practică în baza unui contract de ucenicie cu o durată de 24 de luni, încheiat în condițiile legii 279/2005.

În plus, participanții vor avea ocazia să aplice în practică cunoștintele și abilitățile dobândite, în cadrul unui plan special de muncă, sub îndrumarea și coordonarea unor angajați calificați din fabricile de ciment, cu o vastă experiență în ocupația pentru care este organizat programul de ucenicie.

La finalul programului, toți ucenicii vor susține examenul de absolvire care va certifica competențele dobândite, specifice programului de formare și necesare postului de muncă. În urma acestui examen, absolvenții vor putea obține un certificat de calificare, recunoscut la nivel național conform prevederilor legale privind formarea profesională a adulților. Ulterior vor fi angajați în fabricile de ciment, în ocupațiile pentru care s-au pregatit în programul de ucenicie.

În perioada 2014 – 2016, Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă este inițiat prin angajarea a 24 de ucenici:

  • 12 lăcătuși mecanici de intreținere și reparații universale;
  • 12 operatori de comandă pentru fabrica de ciment.

Pentru fiecare calificare, vor fi angajați câte 4 ucenici în fiecare din cele trei fabrici de ciment din Chișcădaga, Fieni și Tașca.

Pot aplica pentru acest program absolvenții de liceu, care nu au experiența profesională anterioară și nu au calificările necesare pentru cele 2 poziții menționate. Este necesar, în schimb ca aplicanții să posede:

  • Cunoștințe de bază de matematică;
  • Cunoștințe de bază de chimie anorganică– pentru poziția de operator de comandă pentru fabrica de ciment;
  • Cunoștințe de bază de fizică-mecanică – pentru poziția de lăcatuș mecanic de întreținere și reparații universal;
  • Conștiinciozitate;
  • Stabilitate emoțională;
  • Deschidere față de nou

Selecția candidaților constă în: testare scrisă a cunoștințelor teoretice din domeniile matematică, fizico-mecanică și chimie anorganică; testare psihologică și interviu.