Protecția biodiversității în cariere

Grija față de biodiversitate – obiectiv prioritar

Exploatările miniere de suprafață au un impact inevitabil atât asupra peisajului, cât și a biodiversității de la nivel local. Companiile care desfășoară activități miniere în cariere sau în exploatări de agregate trebuie să gestioneze cu responsabilitate aceste resurse, pentru a respecta principiul fundamental al dezvoltării durabile: acela de a ne satisface propriile nevoi lăsând totodată o moștenire viabilă generațiilor viitoare.

Heidelberg Materials Group este prima companie producătoare de ciment care a dezvoltat Ghiduri speciale de promovare a biodiversității în amplasamentele de extracție a mineralelor. Conservarea biodiversității este o preocupare constantă a Grupului și este un factor în permanență luat în calcul în operațiunile sale de exploatare minieră. Acestea includ planuri de refacere și renaturare a fostelor exploatări, planuri care iau în considerare atât aspectele economice, cât și cele ecologice, precum și nevoile sociale ale comunităților învecinate.

Reconstrucția ecologică a carierelor de la Pucioasa și de la Malu Roșu

În 2008, o parte din lucrările de exploatare de la carierele noastre de la Pucioasa și Malu Roșu au încetat. În același an am derulat un amplu proiect de reconstrucție ecologică în cele două zone.

Valoarea totală a investiției a fost de aproximativ 30.000 de euro. Pentru fiecare zonă am realizat, cu sprijinul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, câte un proiect tehnic prin care s-au stabilit speciile forestiere cele mai potrivite pentru cele două suprafețe de teren.

Pe baza proiectului tehnic, activitățile de împădurire de la Pucioasa au constat în plantarea a 5.000 de puieți de stejar roșu, 5.000 de puieți de măceș (care mențin umiditatea solului pe versanții însoriți în perioada de vară, când precipitațiile sunt slabe) și a 1.000 de puieți de plop alb.

În cariera din Malu Roșu s-au plantat 7.000 de puieți de stejar roșu, 4.000 de puieți de măceș și respectiv 1.000 de puieți de plop alb.

La ora actuală, în urma lucrărilor de întreținere, adaptate fiecărei zone, copacii se dezvoltă în condiții normale.

Promovarea biodiversității la cariera de calcar Lespezi (Dâmbovița)

În 2010, cu ocazia Zilei Internaționale a Mediului, HeidelbergCement România a organizat mai multe acțiuni de promovare a dezvoltării biodiversității.

Una dintre aceste acțiuni a fost realizată alături de 30 de copii de la Școala nr. 4 din orașul Pucioasa. Împreună cu cei mici, am mers la cariera de calcar Lespezi, aflată în apropierea fabricii de ciment Fieni, la o altitudine de peste 1,200 m. Acolo, copiii au semănat ierburi și plante adaptate la climatul alpin pe o suprafață de 2,5 de hectare, care nu se mai află în prezent în exploatare.

La întoarcere, le-am vorbit copiilor despre importanța biodiversității și i-am încurajat să exprime ce au învățat prin desene.