Combustibili alternativi 2024

Combustibili alternativi

Una dintre soluțiile la problema deșeurilor generate în cantități tot mai mari, a apărut în urmă cu peste 30 de ani, când, pe plan internațional, au început să fie utilizați „combustibilii alternativi”, pe bază de deșeuri cu potențial caloric. Astfel, s-a ajuns ca în 2012 la nivelul Europei, industria cimentului să-și asigure aproape o treime din necesarul de energie termică din combustibilii alternativi pe bază de deșeuri ale altor industrii și activități.

Cel mai important avantaj al folosirii acestor combustibili constă în faptul că sunt economisite cantități semnificative de combustibili fosili, adică de resurse naturale neregenerabile. Totodată se reduc și emisiile de gaze cu efect de seră.

Un alt beneficiu adus comunității este că sunt valorificate și eliminate complet deșeuri generate de alte industrii și activități (industria petrolieră, auto, agricultura, silvicultura, deșeuri generate de populație sortate corespunzator înainte de a ajunge în fabrica de ciment!). Arderea în cuptorul de clincher asigură condițiile optime de valorificare a acestor deșeuri, prin:

 • temperaturile înalte ale materialului și gazelor: 2.000 0C în zona flăcării;
 • timpul relativ lung de contact al materialului cu gazele la temperaturi înalte și atmosfera oxidantă din cuptor;
 • componența organică a deșeurilor este complet distrusă și prin ardere produce energie termică, în timp ce componența minerală este reciclată, fiind integrată chimic în structura clincherului. Astfel, nu rezultă zguri sau cenuși la arderea combustibililor pentru producerea clincherului.

Principalele tipuri de combustibili alternativi folosiți:

 • anvelope uzate și deșeuri de cauciuc, provenite din activitățile industriei auto (inclusiv anvelope auto de mari dimensiuni pentru care am investit special într-un sistem hidraulic de tăiere și mărunțire urmat de dozare și transportul ulterior spre banda de alimentare);
 • materiale plastice, folii, carton, hârtie, lemn și textile, provenite din diverse activități industriale, dar și din deseurile menajere sortate;
 • uleiuri uzate și solvenți, proveniți din industriile auto și chimică. Acordăm o atenție specială transportului lor din cauza compoziției chimice și a pericolului de explozie;
 • deșeuri petroliere, provenite din activitățile curente ale industriei petroliere precum și din activități de ecologizare a batalurilor istorice cu produse petroliere. Și în acest caz este nevoie de o supraveghere atentă a transportului;
 • rumeguș pe care îl impregnăm cu uleiuri, lacuri, vopseluri sau deșeuri petroliere în instalații speciale. Din cauza riscului de poluare pe care îl reprezintă, rumegușul impregnat trebuie trasportat și manipulat cu o atenție deosebită;
 • deșeuri lemnoase, provenite din industria agricolă, silvicultură sau din industria de procesare a lemnului.

Folosirea combustibililor alternativi – activitate strict reglementată și monitorizată

Pe de o parte, utilizarea combustibililor alternativi rezolvă o dublă problemă:

1) reduce emisiile de gaze cu efect de seră și

2) ajută la valorificarea deșeurilor generate de alte industrii și activități.

Pe de altă parte, folosirea lor nu este lipsită de riscuri, de aceea această activitate este reglementată prin legislație specifică, implementată în autorizațiile fabricilor și atent monitorizată atât de noi cât și de autorități.

Este important de știut că atunci când folosim combustibili alternativi respectăm standarde stricte. Acestea se aplică în toate unitățile de productie ale Grupului Heidelberg Materials și respectă recomandările internaționale în materie. Astfel:

 • nu folosim combustibili alternativi dacă aceștia ar putea avea un impact negativ asupra sănătății umane, mediului înconjurător sau a comunității locale;
 • folosim doar deșeuri și combustibili alternativi cu origini bine cunoscute și care corespund strict criteriilor noastre de acceptare, disponibile la cerere;
 • nu folosim drept combustibili alternativi deșeuri pentru care există soluții mai ecologice de valorificare;
 • nu folosim combustibili alternativi dacă emisiile rezultate din arderea lor sunt mai mari decât emisiile rezultate din arderea combustibililor tradiționali;
 • înainte de a fi introduse în cuptoarele noastre toate deșeurile sunt supuse unor teste riguroase în ceea ce privește caracteristicile fizico-chimice. Analizele complete sunt obligatorii la începutul utilizării fiecărui nou tip de deșeu și pe parcurs, ca probă medie, pe anumite cantități;
 • activitatea de co-incinerare este strict reglementată de autorizații emise de autoritățile competente. Emisiile la coș sunt monitorizate continuu.

Află mai multe detalii despre

Informări privind impactul de mediu