Fabrica de ciment Fieni

Istoria celei mai vechi fabrici de ciment în funcțiune din România a început la Fieni, în 1914. Atunci, datorită câtorva ingineri de excepție, care au putut să anticipeze și să răspundă provocărilor ivite într-o industrie abia apărută, au fost puse bazele unei fabrici ce avea să devină mai târziu un simbol al inovației și profesionalismului.

Cimentul produs la Fieni a avut o contribuție importantă la construcția României pe care o știm astăzi, reușind să scrie istoria acestei națiuni timp de un secol. Produsele durabile și de înaltă calitate oferite au fost utilizate la construcția celor mai semnificative simboluri naționale. Hotelul Intercontinental din București, Teatrul Național, Barajul de la Vidraru sunt doar câteva exemple din lunga listă a obiectivelor construite cu cimentul produs la Fieni.

În octombrie 2002, am preluat fabrica, numită până atunci „Tagrimpex Romcif Fieni”.

Ce am făcut de la achiziție

Am realizat investiții de mediu în valoare totală de peste 17,9 milioane de Euro.

În momentul achiziției fabricii, una dintre principalele instalații de desprăfuire – electrofiltrul – era în funcțiune din anul 1974. Instalația a fost înlocuită cu una ultramodernă, printr-o investiție de 2 milioane de Euro.

Totodată, am modernizat utilajele de desprăfuire folosite în procesele de producție, transport și stocare a cimentului. Astfel, am reușit să reducem cantitățile de praf eliberat în atmosferă și emisiile de gaze de ardere. În prezent, aceste emisii sunt situate sub limitele legale.

Realizăm monitorizarea continuă a emisiilor la cuptorul de clincher și am diversificat gama combustibililor alternativi utilizați.

Cum reducem poluarea, folosind combustibili alternativi

O altă preocupare importantă pentru protecția mediului înconjurător este cea pentru creșterea eficienței energetice. În 2014, a fost finalizată o investiție de aproximativ 83 de milioane de lei, din care circa 35% reprezintă finanţări din fonduri europene. Astfel, prin instalația de la Fieni, o parte din căldura generată de procesul de fabricație a clincherului este recuperată și convertită în energie electrică (WHPG – Waste Heat Power Generation) care este utilizată intern în fluxul de producție.

Performanța de mediu

Prin investițiile făcute, emisiile de pulberi au scăzut semnificativ față de cele înregistrate în momentul preluării fabricii de ciment.

În prezent emisiile de pulberi și gaze se situează sub limitele impuse.

Concentrație medie anuală pulberi fabrica de ciment Fieni (mg/Nm3)

În scopul monitorizării calităţii apelor uzate, respectiv menţinerii unui impact cât mai redus asupra mediului, sunt realizate frecvent analize prin intermediul unui laborator acreditat.

Fieni – total investiții cumulate de mediu și valorificare deșeuri (mii Euro)

Concentrație medie anuală NOx fabrica de ciment Fieni (mg/Nm3)

Concentrație medie anuală SO2 fabrica de ciment Fieni (mg/Nm3)

Valoarea limită de emisie maximă autorizată pentru perioada 2006 -2009 a fost de 400 mg/Nm3, pentru perioada 2009-2016 limita a fost de 450 mg/Nm3, iar din 2016 s-a revenit la limita maximă autorizată de 400 mg/Nm3.

Informări privind impactul de mediu:

Fabrica de ciment Fieni

Heidelberg Materials România Strada Ing. Aurel Rainu 32-34
135100 Fieni
România

Descărcări

Localizare

Mai multe informații dând click pe locații